HSB Bostadsrättsförening Rospigg i Arboga

Västmanlands län

Information

HSB Bostadsrättsförening Rospigg i Arboga är ett företag som finns i Arboga. I HSB Bostadsrättsförening Rospigg i Arboga finns det lite olika personer som är förknippade och det är Bergman, Clas-Ove som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Edin, Bo Henrik som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Tommy Sven-Eric som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Gren, Agda Eivor som är född 1929 och har titeln Suppleant, Jansson, Lars Erik som är född 1939 och har titeln Suppleant, Ribbeklint, Ragnhild Maria som är född 1945 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Rospigg i Arboga så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå HSB Bostadsrättsförening Rospigg i Arboga på telefon .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Rospigg i Arboga av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB Bostadsrättsförening Rospigg i Arboga är ett av många företag som finns i Västmanlands län och Arboga arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

HSB Bostadsrättsförening Rospigg i Arboga innehar ej F-skattsedel och HSB Bostadsrättsförening Rospigg i Arboga är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Rospigg i Arboga så är det följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Ove Bergman, Henry Edin, Eivor Gren och Lars Jansson, två i förening.

HSB Bostadsrättsförening Rospigg i Arboga har 716412-2397 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Västmanlands län.