Föräldrakooperativet Solkatten i Arboga Ekonomisk förening

Västmanlands län

Information

I Arboga finns det ett Ekonomisk förening som heter Föräldrakooperativet Solkatten i Arboga Ekonomisk förening. Det finns flera bolag som liknar Föräldrakooperativet Solkatten i Arboga Ekonomisk förening i Västmanlands län. Arboga är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 2001-03-23 så har Föräldrakooperativet Solkatten i Arboga Ekonomisk förening varit registrerat. Idag är Föräldrakooperativet Solkatten i Arboga Ekonomisk förening och det finns fler bolag som är det i Arboga.

Vill man komma i kontakt med Föräldrakooperativet Solkatten i Arboga Ekonomisk förening så kan man gör det genom att posta ett brev till Karl Knutssonsg. 4, 732 32, Arboga. Vi ni istället prata med Föräldrakooperativet Solkatten i Arboga Ekonomisk förening så kan ni göra det på 0589-13755.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas pedagogiska och ekonomiska intressen genom att driva en föräldrakooperativ förskola för medlemmarnas barn i åldrarna från 12 månader och till dess annan obligatorisk skolverksamhet tar sin början.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Andersson, Kristina Rebecka som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Ulla-Britt Kristina som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Haglind, Peter Carmelo som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Hassona, David Ibrahim som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Ivarsson-Svakko, Erik Anders som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Anna Helena som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamotLindh, Johan Anders som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Nevala, Mia Anneli som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Föräldrakooperativet Solkatten i Arboga Ekonomisk förening har 769606-9074 som sitt organisationsnummer.