Arboga i Centrum Ekonomisk förening

Västmanlands län

Information

I Arboga finns det ett Ekonomisk förening som heter Arboga i Centrum Ekonomisk förening. Det finns flera företag som liknar Arboga i Centrum Ekonomisk förening i Västmanlands län. Arboga är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 2002-01-10 så har Arboga i Centrum Ekonomisk förening varit registrerat och sedan 2002-01-28 så har företaget varit momsregistrerat. Idag är Arboga i Centrum Ekonomisk förening och det finns fler företag som är det i Arboga.

Vill man komma i kontakt med Arboga i Centrum Ekonomisk förening så kan man gör det genom att posta ett brev till Centrumleden 6, 732 30, Arboga. Vi ni istället prata med Arboga i Centrum Ekonomisk förening så kan ni göra det på 0589-14990.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och samordna gemensamma marknadsaktiviteter såsom gemensam annonsering och olika attraktioner i samband med aktiviteter i Arboga kommun och dessutom upprätta ett nära samarbete med lokala interesseorganisationer och Arboga kommun, och på alla sätt tillvarata medlemmarnas intressen. Föreningen ska härutöver vara ett forum för samråd och erfarenhetsutbyte, mellan handeln, fastighetsägarna, näringslivet i övrigt och kommunen, i frågor som rör samordning och utveckling av handeln samt besöksnäringen i stadskärnan samt övriga kommunen. Föreningen kan anlitas som remissinstans i dessa frågor. Medlemmarna deltar i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Axelsson, Claes Martin Oskar som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Dahlén, Lars Göran som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Tommy Sven Ivan som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Fredriksson, Inger Margareta som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Grabö, Lena Christina som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedquist, Kjell Ingvar som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamotLarsson, Leif Jörgen som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Lund, Hans Olof som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Johan Karl Mikael som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Axelsson, Claes Martin Oskar -Hedquist, Kjell Ingvar .

Arboga i Centrum Ekonomisk förening har 769607-8927 som sitt organisationsnummer.