Bostadsrättsföreningen Munken i Arboga

Västmanlands län

Information

778500-0303 är organisationsnummer för bolaget Bostadsrättsföreningen Munken i Arboga. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Munken i Arboga är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Arboga som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Munken i Arboga finns i.

Bostadsrättsföreningen Munken i Arboga har varit registrerat sedan 1952-08-04 och det finns flera bolag i Västmanlands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Munken i Arboga så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Munken i Arboga är och det finns flera bolag i Arboga som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Munken i Arboga är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Fält, Jan-Olov -Jonsson, Eva Katarina

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Munken i Arboga så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:
Munkg. 17, 732 45, Arboga

Att efter förvärvande av egendom inom Arboga förvalta nämnda egendom samt att däri åt sina medlemmar upplåta bostäder och andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid. Den rätt inom föreningen som på grund av sådan upplåtelse tillkommer medlem, benämnes bostadsrätt och medlem, som innhehar bostadsrätt,benämnes bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Munken i Arboga och det är Bernhardsson, Gerd Ingeb. Liselotte som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Fält, Jan-Olov som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonsson, Eva Katarina som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Barbro Charlotta som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Mellgren, Lars Roger som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Blixt, Leif som är född 1939 och har titeln SuppleantSjökvist, Bengt Arne som är född 1953 och har titeln Suppleant,