HSB Bostadsrättsförening Gäddgården i Arboga

Västmanlands län

Information

HSB Bostadsrättsförening Gäddgården i Arboga är ett av många företag som finns i Arboga. Det är nämligen den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Gäddgården i Arboga finns i och den tillhör även Västmanlands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

HSB Bostadsrättsförening Gäddgården i Arboga som idag finns i Västmanlands län har varit registrerat sedan 1954-01-28. Men sedan 2007-11-08 så har HSB Bostadsrättsförening Gäddgården i Arboga varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB Bostadsrättsförening Gäddgården i Arboga så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 021-3702400.

Arboga arbetar för att företag som HSB Bostadsrättsförening Gäddgården i Arboga ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB Bostadsrättsförening Gäddgården i Arboga. Det finns flera företag i Västmanlands län.

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet.

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Gäddgården i Arboga är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Georgsson, Marianne Anna-Karin -Julle, Anders Gunnar -Ryman, Eva Margareta -Stenzelius, Jonas Peter Mikael.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB Bostadsrättsförening Gäddgården i Arboga och det är följande personer, Georgsson, Marianne Anna-Karin som är född 1987 och har titeln Ordinarie ledamot, Julle, Anders Gunnar som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsen, Anders Lennart som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Lööw, Mona Elisabet som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Ryman, Eva Margareta som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Stenzelius, Jonas Peter Mikael som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot.Olsson, Inger Monica som är född 1953 och har titeln Suppleant, Ribbeklint, Ragnhild Maria som är född 1945 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för HSB Bostadsrättsförening Gäddgården i Arboga är 778500-1350.