HSB Bostadsrättsförening Kantarellen i Arboga

Västmanlands län

Information

I Västmanlands län så finns HSB Bostadsrättsförening Kantarellen i Arboga. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Arboga här finns det många olika Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Kantarellen i Arboga tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Västmanlands län. Arboga jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Västmanlands län gör att bolag trivs där.

HSB Bostadsrättsförening Kantarellen i Arboga är momsregistrerat sedan2007-11-08 och har organisationsnummer 778500-1376.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: 021-3702400.

HSB Bostadsrättsförening Kantarellen i Arboga är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I HSB Bostadsrättsförening Kantarellen i Arboga så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , . Myrelid, Ulla Birgitta som är född 1949 och har titeln Suppleant , Ribbeklint, Ragnhild Maria som är född 1945 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.