HSB Bostadsrättsförening Musseronen i Arboga

Västmanlands län

Information

HSB Bostadsrättsförening Musseronen i Arboga hittar ni ett Västmanlands län som inte är som andra län. I Västmanlands län hittar ni Arboga som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Musseronen i Arboga finns. I Arboga så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Västmanlands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Musseronen i Arboga tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. HSB Bostadsrättsförening Musseronen i Arboga har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Musseronen i Arboga så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 021-3702400.

Arboga arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Västmanlands län för att locka till sig fler företag.

HSB Bostadsrättsförening Musseronen i Arboga har idag 778500-1392 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Ahlstedt, Henrik Arvid Elias -Andersson, Barbro Ann-Cathrin -Johansson, Anders Karl-Olov -Sörén, Ulf Göran är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Musseronen i Arboga

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Musseronen i Arboga så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Johansson, Anders Karl-Olov som är född 1963 och har titeln Extern firmatecknare, Ahlstedt, Henrik Arvid Elias som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Barbro Ann-Cathrin som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Tommy Sven-Eric som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Popovic, Milica som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Sörén, Ulf Göran som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamotÅkerlund, Lucie Terese som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Byström, John Joakim som är född 1987 och har titeln Suppleant, Ribbeklint, Ragnhild Maria som är född 1945 och har titeln Suppleant.