HSB Bostadsrättsförening Långa Raden i Arboga

Västmanlands län

Information

HSB Bostadsrättsförening Långa Raden i Arboga hittar ni ett Västmanlands län som inte är som andra län. I Västmanlands län hittar ni Arboga som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Långa Raden i Arboga finns. I Arboga så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Västmanlands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Långa Raden i Arboga tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. HSB Bostadsrättsförening Långa Raden i Arboga har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Långa Raden i Arboga så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 021-3702400.

Arboga arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Västmanlands län för att locka till sig fler bolag.

HSB Bostadsrättsförening Långa Raden i Arboga har idag 778500-1400 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Rose-Marie Kristina -Engberg, Per Niklas -Lönnbjer, Jens Patrik -Lööw, Mona Elisabet är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Långa Raden i Arboga

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Långa Raden i Arboga så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Andersson, Rose-Marie Kristina som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Engberg, Per Niklas som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Karin Birgit Irene som är född 1928 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Klas Allan som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Lönnbjer, Jens Patrik som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Lööw, Mona Elisabet som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamotPöykiö, Vilho Olavi som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Maikkula, Eva Irene som är född 1941 och har titeln Suppleant, .