HSB Bostadsrättsförening Gullvivan i Arboga

Västmanlands län

Information

I Arboga finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB Bostadsrättsförening Gullvivan i Arboga. Det finns flera bolag som liknar HSB Bostadsrättsförening Gullvivan i Arboga i Västmanlands län. Arboga är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1966-05-24 så har HSB Bostadsrättsförening Gullvivan i Arboga varit registrerat och sedan 1998-01-01 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är HSB Bostadsrättsförening Gullvivan i Arboga och det finns fler bolag som är det i Arboga.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Gullvivan i Arboga så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med HSB Bostadsrättsförening Gullvivan i Arboga så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Forssell, Marie-Louise som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Fritiofsson, Ulla-Britt Sofia som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Hammarlund, Hans Göte som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Lööw, Mona Elisabet som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Möller, Stig Erik Ingemar som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsen, Karl Stephan som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamotSaxin, Mats Roland som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Forssell, Marie-Louise -Hammarlund, Hans Göte -Möller, Stig Erik Ingemar -Saxin, Mats Roland .

HSB Bostadsrättsförening Gullvivan i Arboga har 778500-1426 som sitt organisationsnummer.