HSB Bostadsrättsförening Nunnan i Arboga

Västmanlands län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Nunnan i Arboga vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Arboga så är HSB Bostadsrättsförening Nunnan i Arboga ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Västmanlands län så finns det ännu fler.

Arboga arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Arboga och i Västmanlands län. Redan 1953-05-02 så skapades HSB Bostadsrättsförening Nunnan i Arboga och bolaget är har ej F-skattsedel.

778500-1459 är organisationsnummret för bolaget som finns i Arboga.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Nunnan i Arboga och det finns många bolag som är i Västmanlands län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Nunnan i Arboga så går det att nå dem via telefon på 021-3702400 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Solveig Andersson, Ingvar Andersson, Lars Johansson och Bernt Sjöqvist, två i förening.

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Nunnan i Arboga är Andersson, Karl Paul Ingvar som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Solveig Christina Viola som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Lars Gunnar som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Mats Christer som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Tommy Sven-Eric som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjöqvist, Bernt Yngve som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamotEriksson, Stig Nils-Åke som är född 1942 och har titeln Suppleant, Ribbeklint, Ragnhild Maria som är född 1945 och har titeln Suppleant, .