Aktiebolaget Arboma

Västmanlands län

Information

Aktiebolaget Arboma är ett av många verksamheter som finns i Arboga. Det är nämligen den kommunen som Aktiebolaget Arboma finns i och den tillhör även Västmanlands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Aktiebolaget Arboma som idag finns i Västmanlands län har varit registrerat sedan 1950-12-01.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Borgareg. 44, 732 47, Arboga. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Aktiebolaget Arboma så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0589-10769.

Arboga arbetar för att verksamheter som Aktiebolaget Arboma ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Aktiebolaget Arboma. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Västmanlands län.

Bolaget skall förvärva och förvalta fastigheter och värdepapper samt idka handel med verktygsmaskiner och verktyg.

Firmatecknare för Aktiebolaget Arboma är följande:
Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Aktiebolaget Arboma och det är följande personer, Wahlfeldt, Bror Göte som är född 1927 och har titeln Ordinarie ledamot, Landerholm-Wahlfeldt, Hjördis Gudr E som är född 1925 och har titeln Suppleant, Torstenson, Kerstin Marie som är född 1960 och har titeln Revisor, PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Aktiebolaget Arboma är 556054-9247.