AerotechTelub Holding Aktiebolag

Västmanlands län

Information

AerotechTelub Holding Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Arboga. Det är nämligen den kommunen som AerotechTelub Holding Aktiebolag finns i och den tillhör även Västmanlands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

AerotechTelub Holding Aktiebolag som idag finns i Västmanlands län har varit registrerat sedan 1980-10-20.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Koncernstab Ekonomi , 581 88, Linköping. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på AerotechTelub Holding Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0589-80000.

Arboga arbetar för att verksamheter som AerotechTelub Holding Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för AerotechTelub Holding Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Västmanlands län.

Bolaget skall äga och förvalta aktier och andra värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för AerotechTelub Holding Aktiebolag är följande:
Firman tecknas ensam av -likvidatorn.

Det finns idag lite personer som är kopplade till AerotechTelub Holding Aktiebolag och det är följande personer, Cronstedt, Solveig Anna-Karin som är född 1952 och har titeln Likvidator, Ernst & Young Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, Andersson, Pär Johan som är född 1967 och har titeln Huvudansvarigrevisor,

Organisationsnummer för AerotechTelub Holding Aktiebolag är 556206-7131.