U.G.E.- Utvecklings Aktiebolag

Västmanlands län

Information

I Arboga finns det ett Aktiebolag som heter U.G.E.- Utvecklings Aktiebolag. Det finns flera bolag som liknar U.G.E.- Utvecklings Aktiebolag i Västmanlands län. Arboga är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1981-09-10 så har U.G.E.- Utvecklings Aktiebolag varit registrerat och sedan 1996-01-01 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är U.G.E.- Utvecklings Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler bolag som är det i Arboga.

Vill man komma i kontakt med U.G.E.- Utvecklings Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till Hantverksg. 2 A, 732 32, Arboga. Vi ni istället prata med U.G.E.- Utvecklings Aktiebolag så kan ni göra det på .

Bolaget skall driva tillverkning av maskinstålprodukter, konsult och utvecklingsarbete inom verkstadsindustrin samt förvaltning av fastigheter och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Eriksson, Siv Ulla Margareta som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Hamrelius, Camilla Birgitta som är född 1969 och har titeln Suppleant, Häggquist, Dan som är född 1955 och har titeln Revisor, .

Firman tecknas av styrelsen .

U.G.E.- Utvecklings Aktiebolag har 556212-0021 som sitt organisationsnummer.