Stein Assistans Aktiebolag

Västmanlands län

Information

Stein Assistans Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Arboga. Det är nämligen den kommunen som Stein Assistans Aktiebolag finns i och den tillhör även Västmanlands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Stein Assistans Aktiebolag som idag finns i Västmanlands län har varit registrerat sedan 2002-05-27. Men sedan 2002-06-21 så har Stein Assistans Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Vallg. 1, 732 30, Arboga. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Stein Assistans Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0589-17500.

Arboga arbetar för att verksamheter som Stein Assistans Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Stein Assistans Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Västmanlands län.

Bolaget skall bedriva taxirörelse innefattande person- och godsbefordran och därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Stein Assistans Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Då styrelsen ska bestå av 1 ledamot och 1 suppleant är styrelsen inte fulltalig. Särskild delgivningsmottagare saknas. Bolaget saknar registrerad kvalificerad revisor..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Stein Assistans Aktiebolag och det är följande personer, Stein, Thomas som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES,

Organisationsnummer för Stein Assistans Aktiebolag är 556627-9823.