Arboga Energi AB

Västmanlands län

Information

Arboga Energi AB hittar ni ett Västmanlands län som inte är som andra län. I Västmanlands län hittar ni Arboga som är den kommunen där Arboga Energi AB finns. I Arboga så finns det många olika Aktiebolag och i Västmanlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Arboga Energi AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Arboga Energi AB har haft sedan 2004-12-16. Arboga Energi AB har funnits sedan och 2005-01-13 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Arboga Energi AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Ekv. 7 E, 732 48, Arboga men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0589-87087.

Arboga arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Västmanlands län för att locka till sig fler företag.

Idag är Arboga Energi AB Privat, ej börsnoterat.

Arboga Energi AB har idag 556668-3586 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Mellgren, Bernt Rune Hildemar -Nilsson, Per Olof Evert Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Arboga Energi AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inköpa, producera och distribuera energi samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

I Arboga Energi AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Mellgren, Bernt Rune Hildemar som är född 1946 och har titeln Extern VD, Nilsson, Per Olof Evert som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Engström, Per Gunnar som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Höglund Eriksson, Anita Maria som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Per-Olof som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Nord Silversten, Ingrid Elisabeth som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamotArtursson, Eduard Siegismund som är född 1949 och har titeln Suppleant, Eriksson, Sten Ola som är född 1967 och har titeln Suppleant, Frössman, Karin Ingalill som är född 1952 och har titeln SuppleantIvarsson, Hans Bertil som är född 1959 och har titeln SuppleantLejman, Nanna Cecilia Wivvianne som är född 1964 och har titeln SuppleantErnst & Young Aktiebolag som är född och har titeln RevisorNygren, Gunnel Katarina som är född 1953 och har titeln HuvudansvarigrevisorIsaksson, Jan Erik som är född 1947 och har titeln LekmannarevisorNerpin, Eva Birgitta som är född 1954 och har titeln Lekmannarevisorssuppleant.