PerOlof Systemförsörjning AB

Västmanlands län

Information

PerOlof Systemförsörjning AB hittar ni ett Västmanlands län som inte är som andra län. I Västmanlands län hittar ni Arboga som är den kommunen där PerOlof Systemförsörjning AB finns. I Arboga så finns det många olika Aktiebolag och i Västmanlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. PerOlof Systemförsörjning AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket PerOlof Systemförsörjning AB har haft sedan 2007-03-15. PerOlof Systemförsörjning AB har funnits sedan och 2007-11-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till PerOlof Systemförsörjning AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Flöjtv. 7, 732 32, Arboga men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0589-15477.

Arboga arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västmanlands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är PerOlof Systemförsörjning AB Privat, ej börsnoterat.

PerOlof Systemförsörjning AB har idag 556724-6789 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för PerOlof Systemförsörjning AB

Bolagets verksamhet ska vara att som konsultföretag med specialistkompetens erbjuda tjänster inom området Systemförsörjning(SF) med Systemförsörjning avses kostnadseffektiv produktion med livscykelperspektiv, med fokus på Driftsäkerhet(DS) och Life Cycle Cost (LCC). Aktiebolaget kan inom området erbjuda tjänster exempelvis såsom projektledning, utbildning, produktionsplanering, metorskap, stöd vid metodutveckling, utredningar, upphandlingar och vidmakthållande samt därmed förenlig verksamhet.

I PerOlof Systemförsörjning AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Johansson, Tord Per-Olof som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Siv Gunnel Margareta som är född 1945 och har titeln Suppleant, Andersson, Siv Lilian Marie som är född 1966 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .